Δομική Ανακαίνιση

Υπηρεσίες

• Ανακαίνιση κατοικίας

  • Ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αλλαγή εξωτερικών & εσωτερικών κουφωμάτων, αλλαγή/επιδιόρθωση δαπέδων, θωρακισμένες πόρτες, κατασκευή γυψοσανίδων, βαφές

• Ανακαίνιση γραφείου
• Ανακαίνιση καταστήματος
• Ανακαίνιση χώρων Airbnb
• Θερμοπροσόψεις κτιρίων
• Βαφές – επισκευές προσόψεων κτιρίων
• Υπηρεσίες μηχανικού

  • Μελέτη – επίβλεψη έργων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, ηλεκτρολογικά σχέδια, ενεργειακά πιστοποιητικά

• Θέρμανση

  • Εγκαταστάσεις ατομικών μονάδων φυσικού αερίου, αλλαγές σωμάτων θέρμανσης

• Υπηρεσίες διακόσμησης